Gezien de onzekerheden en de kostprijs van eerste stappen als zelfstandige of als bedrijf, richten ondernemers en freelancers* zich sinds enige tijd op SMart om te kunnen proefdraaien. Sommigen gaan zelfs nog verder…

Van prestatie naar activiteit

Oorspronkelijk moest SMart de schakel worden tussen een kunstenaar en zijn opdrachtgever: de kunstenaar vond de "klant", besprak vervolgens met hem de details van zijn prestatie (aard, duur, vergoeding, …) en liet hem dan een bestelbon ondertekenen. Daarna zorgden wij enerzijds voor het factureren van de klant en anderzijds voor het afsluiten van een arbeidscontract met de kunstenaar, in de vereiste vorm en voor de duur van de prestatie. Wij besloten ook om aanvullende diensten aan te bieden, zoals een betalingswaarborg. 

Geleidelijk gaven kunstenaars te kennen dat ze graag een ruimer partnerschap wilden aangaan met SMart. Terwijl ze vroeger heel hun vergoeding opstreken in de vorm van salaris, begonnen ze via onze structuur het materiaal te verwerven dat ze voor hun activiteit nodig hadden. Later kwamen ze steeds talrijker vragen of ze bij ons ook terechtkonden voor "commerciëler gerichte" activiteiten: denk bijvoorbeeld aan fotografen die ook werken als graficus of webdesigner… 

Artiesten worden ondernemers

Toen we activiteiten van dat genre begonnen te begeleiden, vroegen we ons al snel af of we onze basis van aangeslotenen moesten verruimen en of we moesten openstaan voor al wie zijn eigen werkgelegenheid wil creëren. Vorig jaar hebben we die stap gezet, en het succes volgde meteen. Vandaag bieden we onderdak aan grafici, webdesigners, vertalers, journalisten, … Vele mensen schrikken er immers voor terug om zich als zelfstandige te vestigen, wegens de kosten en de administratieve rompslomp die dat meebrengt!

En verder

Sinds kort stellen we vast dat we zelfs nog een stap verder zijn gegaan: sommige van onze leden hebben beslist om hun activiteiten binnen onze organisatie te verduurzamen. We hebben dus beslist om met hen mee te gaan in die evolutie door contracten van onbepaalde duur aan te bieden. SMart is dus van eenvoudig "lanceerplatform" uitgegroeid tot een echte derde weg voor wie zijn eigen werkgelegenheid wil creëren! 

*Freelance is de term die wordt gebruikt voor professionals in bepaalde takken (vooral pers en reclame) die zonder vast dienstverband werken. We hebben in het Nederlands geen perfect equivalent: losse medewerker, wat wel eens wordt gebruikt in plaats van freelance, refereert vooral aan een bijzonder stelsel in de sociale zekerheid.

Sandrino Graceffa

Sandrino Graceffa, algemeen directeur van SMART België, kan terugblikken op een lange ervaring in sociaal ondernemerschap, in Frankrijk en later in België.