U zit tot over uw oren in het werk, uw project vereist 100% van uw tijd en voor de verdere ontwikkeling ervan moet u personeel in dienst nemen. Een (goed) HR-management is van cruciaal belang. De sociale wetgeving is echter zeer complex en staat geen misstappen toe. Misschien is de tijd gekomen om een sociaal secretariaat aan te spreken. Peter Danneels, Division Director Payrolling bij Securex geeft meer uitleg.

Als u een werknemer in dienst neemt, dan moet u aan veel verplichtingen voldoen: een arbeidscontract opmaken, een Dimona-aangifte doen vóór de indiensttreding, een verzekering voor werkongevallen afsluiten, inschrijven bij de RSZ, de werknemer registreren bij de directe belastingen en hem aansluiten bij een kinderbijslagfonds. U mag ook de aansluiting tot een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk niet vergeten, alsook de identificatie van het paritair comité voor de betreffende sectorale akkoorden, de opstelling van een arbeidsreglement,... Stop! U heeft er genoeg van!

Een multidisciplinaire manager

Ja, het is allemaal uiterst complex en zal veel van uw tijd in beslag nemen. In België hebben we gelukkig talrijke, door de staat erkende sociale secretariaten waarop u – indien gewenst – beroep kan doen. Zij helpen u beter te ondernemen.

Danneels kan dit beamen: “Een sociaal secretariaat staat in voor verschillende wettelijke en administratieve taken. Het int bijvoorbeeld de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing, en stort deze door naar de overheid. Daarnaast verzamelt het alle gegevens van uw werknemers om ze in orde te maken voor de sociale zekerheid, en is het een eerste aanspreekpunt voor de overheid bij problemen of controles.”

“Een sociaal secretariaat is tevens uw aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent sociale wetgeving. Het zorgt voor een geïntegreerde HR-aanpak, door ook begeleiding te voorzien bij aanvullende materie inzake personeelsbeleid zoals arbeidsongevallen, absenteïsme, talentontwikkeling, … Het is met andere woorden uw eerste partner voor alles wat te maken heeft met administratie en personeelsbeleid.”

Een sociaal secretariaat kiezen

“Bij het kiezen van een sociaal secretariaat houdt u best rekening met een aantal zaken. Het belangrijkste is uiteraard de dienstverlening. Een goed sociaal secretariaat denkt met u mee. Het gaat dus niet enkel over de uitvoering van de loonadministratie, maar ook over adviesverlening over sociaaljuridische thema’s zoals verlofsystemen voor werknemers, optimalisatie van de loonkost, kinderbijslag, preventie, …”, verduidelijkt de Division Director.

“Daarnaast moet u nagaan of het secretariaat de sector  en de daaraan verbonden specifieke aspecten goed kent. Als de vertrouwensrelatie goed zit moet u uiteraard ook naar de prijs kijken, die bepaald wordt aan de hand van de beheerskosten per werknemer.”

“Als al deze voorwaarden voldaan zijn, gaat een sociaal secretariaat u enkel voordelen opleveren. Uiteraard moeten de gemaakte afspraken dan door beide partijen wel opgevolgd en geëerbiedigd worden. Dan kan de samenwerking uitgroeien tot een sterke en jarenlange relatie waar beide partijen voordeel uit halen.”

En u kunt zich opnieuw met een gerust hart aan het beheer uw bedrijf wijden.

Peter Danneels

Peter Danneels is Division Director Payrolling bij Securex. Hij staat er onder andere in voor de ontwikkeling van informatiesystemen voor HR en geeft legal consultancy. Daarvoor bezette hij verschillende andere posities bij het sociale secretariaat.