Diversiteit op de werkvloer is een bron van rijkdom voor uw onderneming. Terwijl multiculturalisme in heel Europa voelbaar aanwezig is, wordt het tijd om na te gaan wat er op het spel staat en het management af te stemmen op die uiteenlopende profielen. Blandine Vanderlinden, professor aan de Brusselse hogeschool ICHEC en onderzoekster op het gebied van intercultureel management, toont ons de weg.

Erkenning, een fundamenteel principe

“We moeten de ander erkennen om wat hij is in plaats van hem met ons te willen vergelijken”, verklaart de expert. “Het anders-zijn moet het etnocentrisme uit de weg ruimen.” Een eerste stap is dat u zich bewust wordt van uw vooroordelen. Laat ook uw medewerkers nadenken over hun vooropgezette mening. Het is opvallend dat vrouwen nog steeds in de minderheid zijn in functies met veel verantwoordelijkheid. Bovendien is het essentieel dat de onderneming haar visie en waarden duidelijk vormgeeft. Als uw medewerkers zich in een gevestigd organisatiesysteem bevinden, zullen zij zich gemakkelijker achter een gemeenschappelijk project scharen en een constructieve teamspirit ontwikkelen.

Diversiteit: bron van rijkdom

“Als met diversiteit rekening wordt gehouden, is het eerder een bron van rijkdom dan van spanningen”, verklaart Vanderlinden. Om ideeën te vormen, is het bevorderlijk om relaties aan te moedigen en te werken in teams die bij voorkeur multicultureel zijn. Bovendien creëert dat ruimte voor uitwisseling en ontplooiing voor iedereen. Een mooi voorbeeld is het concept “etnomarketing”. Door medewerkers van diverse origine te betrekken, heeft u een ruimere kijk op de uiteenlopende profielen van consumenten, waardoor u deze gerichter kunt aanspreken. 

Diversiteit versus tegenwind

Als een werknemer het moeilijk heeft om te aarden in een gemengde omgeving, kunt u een vergadering plannen om in alle openheid een gepaste houding binnen de aanwezige cultuur te bespreken. Vanderlinden beklemtoont dat er wederzijds en vooral zonder vooroordelen geluisterd moet worden.

Diversiteit ten dienste van het imago

Ook de Europese Commissie heeft de voordelen van een diversiteitsbeleid ingezien. In een gids voor kmo's onderstreept de Commissie namelijk dat inspanningen voor diversiteit een commercieel voordeel inhouden, aangezien deze een positieve beeldvorming en goede reputatie bevorderen bij klanten, maar ook binnen de lokale gemeenschap en bij openbare instellingen.

Blandine Vanderlinden

Blandine Vanderlinden geeft les aan de Brussels Management School ICHEC. Daarnaast is ze directrice van het MIME, het Onderzoeks- en opleidingslaboratorium voor intercultureel management.