Bij het begin van het nieuwe jaar treden traditiegetrouw verschillende nieuwe wettelijke maatregelen in voege. Deze zullen ook op de zelfstandige ondernemer een impact hebben. Wat verandert er voor u in 2016?

Taxshift

De regering hield bij de invoering van de taxshift rekening met de zelfstandige ondernemers.  Zo komen er lagere sociale bijdragen voor zelfstandigen. Zij kunnen gespreid over enkele jaren rekenen op een geleidelijke daling van de sociale bijdrage van 22 naar 20,5 procent op de eerste schijf van hun inkomsten.

Om ook de competitiviteit en de jobcreatie aan te zwengelen, kunnen de bedrijven gespreid over enkele jaren rekenen op een geleidelijke verlaging van de patronale lasten naar 25 procent. Voor de kmo's met maximaal zes mensen in dienst zal de eerste aanwerving voortaan helemaal vrijgesteld worden van sociale lasten, terwijl de bestaande verlaging voor de eerste vijf werknemers wordt uitgebreid tot de zesde werknemer.

De roerende voorheffing stijgt van 25 naar 27 procent.

Verder heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek* van 3,5% te verhogen naar 8%.

Btw-plicht

Als u een kleine onderneming hebt is het belangrijk om weten dat er vanaf 1 januari  geen btw-plicht meer is voor bedrijven met een omzet tot 25.000 euro. Voordien bedroeg het plafond om vrijgesteld te worden 15.000 euro. De doelstelling van deze maatregel is om de administratieve lasten voor de kleine ondernemingen te verminderen en hen te helpen om deze crisisperiode gemakkelijker door te komen.

Dieselwagens

Hoewel de Vlaamse regering een forse verhoging van de belastingen op dieselwagens voorziet, gelden de nieuwe tarieven niet voor leasingwagens. Voor deze voertuigen is niet de Vlaamse maar de federale overheid verantwoordelijk.

Factuurdata en btw

Als u zaken doet met andere ondernemingen, dan wordt de btw terug opeisbaar wanneer de factuur uitgereikt wordt. De factuur dient hierbij wel uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, uitgereikt te worden.

Kort samengevat worden in 2016 de lasten voor zelfstandige ondernemers iets lager via verschillende nieuwe overheidsmaatregelen. De taxshift is hierbij de belangrijkste verandering voor 2016.

*Investeringsaftrek is de vermindering van het belastbaar resultaat voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Het kan de vorm hebben van een gewone : aftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek.