BNP Paribas Fortis organiseert deze week een conferentie waarop de belangrijkste spelers uit de Belgische woon-en zorgsector elkaar kunnen ontmoeten en in debat kunnen gaan. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de sector voor staat? Welke economische opportuniteiten komen er uit voort? En wat zal de toekomst brengen? Bart Cambré, PHD aan de Antwerp Management School en een van de sprekers, licht al een tip van de sluier. 

De toekomst van de woon- en zorgsector en, daaraan gelieerd, de meerwaarde die sociaal ondernemerschap hiertoe bijdraagt. Dat zijn, in grote lijnen, de onderwerpen die donderdagavond aangesneden worden op het evenement Build & Care dat BNP Paribas Fortis mee organiseert. Drie sociale ondernemers – Annick Derop van Collectief Goed, Kurt Goetgebuer van Koekoekwonen en Steven D’Haens van Symbiosis – zullen er van gedachten wisselen met academicus Bart Cambré van de Universiteit Antwerpen en een moderator Kaat Peeters van de Sociale Innovatiefabriek.

Economische kansen en maatschappelijke uitdagingen

“Deze sector staat ongetwijfeld voor een belangrijke groeiperiode”, voorspelt professor Cambré. “Het is een zuiver demografisch effect: de levensverwachting wordt namelijk steeds hoger, tachtig jaar en ouder, terwijl de babyboomers nog steeds graag vroeg op pensioen gaan, liefst rond de zestig. Dat betekent dus dat we nog zeker twintig jaar moeten voorzien in aangepaste zorg en woningen voor deze bevolkingsgroep. En dat brengt zowel economische opportuniteiten als een maatschappelijke uitdaging met zich mee.”

Verspreide welvaart

“Deze doelgroep is bovendien ook vrij rijk,” zegt Cambré, “al is er wel een flinke spreiding van die welvaart: er zijn er bij die erg bemiddeld zijn, maar er is ook een grote groep die er financieel veel minder goed voorstaat. “Bovendien is er een slinkend subsidiebeleid. Het is dus belangrijk om huisvesting en zorg in alle vormen en mogelijkheden aan te bieden. De oplossing zal daarom voor een groot stuk in collectief wonen liggen, zoals coöperatieve woonmodellen en kangoeroewoningen.”

Wicked problems

De uitdagingen noemt professor Cambré wicked problems: grote maatschappelijke problemen waar niet één enkele organisatie een oplossing voor heeft. “Verschillende partijen zullen moeten samenwerken met sociaal ondernemen als doel. Banken, de traditionele zorgverstrekkers en coöperaties zullen samenwerkingsverbanden moeten opzetten die verder gaan dan het klassieke operationele model. Het moet een soort netwerk worden en dat vraagt een heel andere kijk en instelling. Momenteel wordt er voornamelijk nog met die organisatorische vraagstukken geworsteld.”

Bart Cambré

Bart Cambré is sinds januari 2011 Onderzoeksdirecteur aan de Antwerp Management School. Sinds oktober 2014 is hij hoogleraar en is hij houder van de leerstoel Business Research Methods aan de Antwerp Management School.