Het nieuwe jaar betekent traditiegetrouw ook dat er een aantal nieuwe wetten en maatregelen van kracht gaan en 2017 is hierop geen uitzondering. Hier leest u wat er op nieuwjaarsdag allemaal verandert voor u als ondernemer.

Lagere sociale bijdragen

2017 begint met een positieve noot, want vanaf 1 januari zult u minder sociale bijdragen moeten betalen. Vorig jaar daalde het percentage dat u moest afdragen al van 22% naar 21,5%. Deze daling zal zich in 2017 doorzetten naar 21% en in 2018 zelfs tot 20,5%. Het doel van deze maatregel is de koopkracht van de Belgische ondernemers te versterken.

Langer moederschapsverlof voor de onderneemster

Er kiezen te weinig vrouwen voor het ondernemerschap en daar moet verandering in komen. Een van de maatregelen om vrouwen aan te sporen hun eigen zaak op te starten, is de verlenging van het moederschapsverlof met 4 weken tot een totaal van 12. De eerste drie weken moet u verplicht op een vast tijdstip opnemen – één week voor de bevalling en twee erna. De overige 9 weken kunt u gespreid opnemen in de 36 weken volgend op het verplichte verlof. Bovendien staat het u vrij dit voltijds op te nemen of te kiezen om al halftijds terug aan het werk te gaan. Zo kan u uw moederschapsrust nog eens verlengen tot 18 weken.

Een statuut voor de student-ondernemer

We haalden het al aan in een vorig artikel en in 2017 zal het werkelijkheid worden: een wettelijk statuut voor de student-ondernemer. Personen jonger dan 25 jaar die ingeschreven zijn in een officieel erkende onderwijsinstelling kunnen een beroep doen op het statuut. Zo betalen ze minder sociale bijdragen en belastingen dan een zelfstandige in bijberoep en verdwijnt de discriminatie die bestond tussen een loontrekkende jobstudent en een student met een eigen onderneming.

Een “werkloosheidsuitkering” voor zelfstandigen

Wanneer u noodgedwongen uw activiteit moet stopzetten, heeft u vanaf 2017 een vangnet om op terug te vallen. U kunt in dat geval namelijk 12 maanden genieten van een overbruggingsrecht, een soort van werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. Bovendien behoudt u uw rechten op uw ziekte- en invaliditeitsuitkering. Dit maakt het mogelijk de periode door te komen tot u een nieuwe job vindt of een nieuwe onderneming opstart. De uitkering zal maandelijks € 1.460,45 bedragen als u een gezin ten laste heeft en € 1.168,73 zonder gezinslast.

Een verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen zal in 2017 stijgen met 0,7%. Dat geldt tenminste voor alle personen die er een loopbaan van minimum 45 jaar opzitten hebben en dit minimum krijgen. Naar schatting 21.100 ondernemers met een volledige loopbaan als zelfstandige en 71.100 ondernemers met een gemengde loopbaan zullen hier de vruchten van plukken. Hierdoor bedraagt het pensioen van een alleenstaande vanaf 2017 € 1.176,91. U kan ook dit pensioen aanvullen als ondernemer via het vrij aanvullend pensioen of indien u een vennootschap heeft, kan dat ook via een Individuele Pensioentoezegging.