In 2015 werden in België 88.963 bedrijven opgestart, het hoogste aantal in 10 jaar. Het aantal stopzettingen is daarentegen gedaald tegenover 2014. Hierdoor zijn er vorig jaar 19.141 ondernemingen bijgekomen (Bron: NSZ). Christine Mattheeuws, voorzitster van het NSZ legt uit waarom.

Beter ondernemersklimaat

Het ondernemersklimaat is volgens Mattheeuws beter dan de vorige jaren. Dit resulteerde niet alleen in meer starters, maar ook in minder stopzettingen, en dat heeft verschillende redenen: “De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we langzaam uit de economische crisis klimmen. Dit speelt zeker een rol, maar is niet het hele verhaal.”

"De federale regering heeft namelijk de loonkost doen dalen en de RSZ-bijdragen verlaagd van 33 naar 25%. Daarnaast heeft ze het via initiatieven als tax shelter gemakkelijker en financieel aantrekkelijker gemaakt om als particulier te investeren in startups.”

“Maar ook de regionale regeringen plaatsen het ondernemerschap centraal in hun beleid. De Vlaamse regering heeft met het Agentschap Innoveren en Ondernemen een sterke tool in handen om starters te ondersteunen, en ook de Waalse regering kwam onlangs met 55 ambitieuze maatregelen (Manifeste pour les PME) om ondernemers aan te moedigen. De Brusselse regering doet er ten slotte alles aan om de imagoschade als gevolg van de aanslagen van 22 maart te herstellen”, benadrukt de voorzitster.

Een kentering in het ondernemerschap

“We merken ook dat ondernemen, zeker bij jongeren, weer hip is. Een paar jaar geleden had een succesvolle ondernemer nogal snel het imago van fraudeur, en iemand die failliet ging dat van een sukkelaar. Dat is nu veel minder het geval.”

“Al deze elementen zorgen ervoor dat het aantal beginnende ondernemingen stijgt, en dat ze het langer volhouden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we een kentering meemaken. Nu zitten we nog onder het Europese gemiddelde qua aantal starters, maar binnen enkele jaren gaan we dit passeren”, aldus Mattheeuws.

Om een vroegtijdige stopzetting te vermijden, geeft Mattheeuws nog een tip: “Zorg ervoor dat u uw betalingen opvolgt. Nog veel te veel ondernemingen gaan failliet omdat ze te laat uitbetaald worden en zo met liquiditeitsproblemen te kampen krijgen.”

Wat houdt u nog tegen om een onderneming op te starten? Deel het in de comments!

Christine Mattheeuws

Christine Mattheeuws is voorzitster van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), een interprofessionele organisatie die zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s vertegenwoordigt en ruim 40.000 leden telt.