Ethisch en duurzaam beleggen wordt steeds populairder. Bovendien is het een kans voor startende ondernemers die op zoek zijn naar een onconventionele vorm van financiering. Deze verantwoorde manier van financieren op basis van solidariteit biedt zeker voordelen, maar is wel aan regels gebonden. Laurence Roland van Financité, een organisatie die de economische ontwikkeling van burgerinitiatieven in België begeleidt, vertelt erover. 

Wat is solidair financieren?

Hoewel ze elkaar niet uitsluiten, is er een onderscheid tussen "een openbaar beroep doen op het spaarwezen" en "solidair financieren". Spaargelden uit het publiek aantrekken (in de vorm van een lening of investeringen) door een beginnende onderneming is tamelijk generiek en kan van toepassing zijn op elke onderneming en/of kernactiviteit. Solidaire financieringen zijn er voor sectoren die zich inzetten voor maatschappelijke cohesie. Deze financieringsvorm brengt twee partijen bijeen:

 • particulieren die willen beleggen in projecten met een grote meerwaarde op het maatschappelijk, milieu- en/of cultureel vlak;
 • ondernemers die financiering zoeken voor hun onderneming die in bepaalde sectoren actief is.

Het betreft hierbij met name de volgende sectoren:

 • mobiliteit;
 • hernieuwbare energie;
 • biologische voeding en regionale afzetkanalen;
 • de detailhandel en de ambachtelijke sector;
 • verantwoord financieren (microkredieten, coöperatieve banken...);
 • cultuur en media;
 • sociale huisvesting;
 • en alle overige diensten met een hoge maatschappelijke waarde.

Een voorbeeld: De vzw ter promotie en exploitatie van films Les Grignoux, die langs deze weg maar liefst € 650.000 bij het grote publiek heeft opgehaald.

De voordelen van financiering door het grote publiek

Voordelen van financiering door het grote publiek zijn:

 • Spreiding van financieringsbronnen. U kunt uw eigen bankier vinden, terwijl u ook uw eigen middelen inzet, en profiteren van interessante rentetarieven (1% voor de obligatie van Les Grignoux uit het voorbeeld hierboven);  
 • Een community creëren. De eerste investeerders zijn meestal niet alleen de eerste klanten, maar ook de ambassadeurs van een onderneming;
 • Gebruik maken van belastingprikkels die kenmerkend zijn voor dit type investeringen. De ondernemer die met hulp van het grote publiek van start gaat, moet deze mogelijkheden direct ten voordele van de investeerder laten komen.

Verantwoorde financiële producten

De meest voorkomende investeringsinstrumenten in het kader van financieren op basis van solidariteit zijn aandelen in coöperatieve verenigingen en obligaties van vzw. Behalve deze twee soorten producten kan het ook gaan om bancaire beleggingsfondsen of spaarrekeningen, mits het geld uiteindelijk bestemd is voor de sociale economie.

Risico's en boetes

Zoals bij elk financieel product, afgezien van de gereglementeerde spaarrekeningen, kleven er risico's aan financiering op basis van solidariteit. U investeert in dit geval in een onderneming die ups en downs kent.

Bovendien worden de beide vormen van financiering niet uit de losse pols toegepast. Hoe dit dient te verlopen, is afgebakend door de wet of door instanties als de FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) of de CNC (Conseil National de la Coopération, Nationale Raad voor Samenwerking). Wie zich niet aan de regels houdt, kan rekenen op een boete. De ondernemer moet zijn civiele aansprakelijkheid dus goed hebben geregeld. 

Laurence Roland

Laurence Roland is communicatiecoördinatrice en lobbyiste bij Financité. Deze pluralistische vzw begeleidt de economische ontwikkeling van burgerinitiatieven in België.