In de bedrijfswereld zijn subsidies een controversieel thema. Sommigen spreken er vol lof over, terwijl anderen het geringschattend hebben over een snoepwinkel. De visie van Wim Heyman, specialist overheidssteun bij BNP Paribas Fortis.

In de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is om duidelijk te maken wat onder “subsidies” wordt verstaan. Deze vorm van hulp bestaat uit een storting zonder compensatie, uitgevoerd ten voordele van een onderneming. De enige compensatie bestaat er in dat een project de voorziene toekenningsvoorwaarden moet vervullen.

Steun aan bedrijven is sinds lange tijd een regionale bevoegdheid: elk gewest heeft bijgevolg zijn eigen beleid, aangepast aan zijn economische realiteit en aan de prioriteiten van zijn regering. De subsidiëringsformules kunnen net zoals de toekenningscriteria enorm variëren van het ene gewest tot het andere en de materie is vaak complex. Wat niet belet dat we bepaalde algemene tendensen kunnen onderscheiden. 

Zo bieden de drie gewesten hulp aan bedrijven die willen exporteren, naast ondersteuning van specifieke projecten. Ook de toegekende bedragen zijn erg variabel: het gaat van een ondersteuning van enkele duizenden euro ‘s voor de creatie van een website of voor opleidingstrajecten tot veel hogere bedragen voor innoverende projecten. 

Geen kwakkelende bedrijven

Het bestaan van subsidies betekent niet dat de gewesten hulp bieden aan kwakkelende bedrijven. De onderneming die om steun verzoekt, moet zich uiteraard correct gedragen. Er is een uitgewerkt dossier nodig naast een financieel plan dat steek houdt. De verschillende overheden gaan steeds selectiever te werk, temeer daar de verlaging van de regionale begrotingen de grootte van de beschikbare toelagen heeft beperkt. Als u steun wilt vragen, moet u allereerst een solide project en een navenant dossier kunnen voorleggen. 

Een duw in de rug

Volgens mij vormt een subsidie dus eerder een welgekomen duw in de rug dan een formule van financiële steun aan hulpbehoevende bedrijven. Dankzij de subsidie kunnen bepaalde processen worden versneld die sowieso zouden hebben plaatsgevonden. Het typische voorbeeld is de deelname aan een handelsbeurs in het buitenland: door een subsidie te krijgen kan de onderneming over het algemeen één of twee jaar winnen met een initiatief dat ze sowieso zou hebben genomen. Het doel van de subsidie is dus het bevorderen en versnellen van de realisatie van een project. 

Om af te sluiten moet worden opgemerkt dat subsidies slechts één van de vele elementen zijn in het arsenaal van overheidssteun om ondernemingsprojecten te steunen. Weldra zal ik in een volgend artikel terugkomen op deze andere vormen van ondersteuning (garanties en (co)financieringen). 

Wim Heyman

Wim Heyman

Wim Heyman is expert in subsidies en overheidssteun voor kmo's bij De Ondernemersbank van BNP Paribas Fortis. Hij is een fan van voet- en volleybal, en beoefent ook zelf tal van sporten zoals fietsen, tennissen, skiën en wandelen.