Ideeën dienen tot niets als ze in het stadium van idee blijven. Daaraan dachten ongetwijfeld de mannen en vrouwen in ons land toen ze hun onderneming oprichtten. Eerst is er een idee nodig, later moed en werk, heel veel werk. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), bespreekt de belangrijkste trends en cijfers inzake het ondernemerschap in België.

België, een nog onbenut groeipotentieel

Ideeën dienen tot niets als ze in het stadium van idee blijven.
Ik ben altijd verheugd als men me vraagt om over het ondernemerschap te spreken. Ik ben namelijk fier op wat talrijke ondernemingen elke dag opnieuw presteren, maar dat belet niet dat ik bezorgd ben. We stellen vast dat in vergelijking met de rest van de EU het concurrentievermogen in België op dat vlak nog ondermaats is. Hier worden slechts 2,5 ondernemingen per 1000 inwoners opgericht. Dat cijfer ligt ver onder het Europese gemiddelde van 6,6 ondernemingen voor 1000 inwoners. 

Vrouwen, een troef voor het ondernemerschap

Het is geweldig om te horen dat sommige dingen toch aan het veranderen zijn en dat de woorden “crowdfunding”of “business angels” nu deel uitmaken van onze woordenschat. Veel jongeren, onder wie steeds meer jonge vrouwen, hebben zin om hun onderneming op te richten. Sinds 2004 is het aantal vrouwen dat het ondernemerschap aandurft in verhouding zelfs sterker gestegen dan het aantal mannen. In 2009 maakten vrouwen 30,5 % uit van het totaal aantal zelfstandigen, in 2015 is dat zelfs meer dan 33%.

Een stimulerend klimaat

De hervormingen in ons land beloven veel goeds voor al die jonge ondernemers. Dankzij de taxshift en de dalende loonkosten, met in combinatie met een besluitvaardig beleid ten voordele van ondernemers en start-ups, twijfel ik er niet aan dat het aantal ook de volgende jaren zal blijven stijgen. Dan moet dan uiteraard wel gebeuren.

Er is immers nog een lange weg te gaan, zeker inzake administratieve vereenvoudiging, evenals een vereenvoudiging en verlaging van de vennootschapsbelasting. Voor succes bij de oprichting van een onderneming bestaat geen recept, dat voor een stimulerend ondernemingsklimaat is daarentegen genoegzaam bekend. Talent, de wil en de durf van personen vol creativiteit en ondernemingszin moeten aangemoedigd en ondersteund worden.

Misschien leest u dit artikel op een smartphone van een bekende onderneming uit Silicon Valley, waarvan het verhaal begon in een garage. Daarover hadden we het in het begin van dit artikel: de ideeën van Steve Jobs zijn geen ideeën gebleven...

Pieter Timmermans

Pieter Timmermans

Pieter Timmermans is handelsingenieur van opleiding (KULeuven). Hij is gedelegeerd bestuurder van het VBO en in die functie onderhandelaar in het kader van de interprofessionele akkoorden gesloten met vakbonden en de overheid.