Sommige mooie ondernemingsprojecten blijven voor altijd een droom of worden in de kiem gesmoord omdat men enkele duizenden euro’s tekort komt. Microkredieten zijn precies bedoeld voor die ondernemers die wel ideeën hebben maar geen geld. Dat was ook het geval voor Cécilia Ntelo-Wa-Leko, die een kinderdagverblijf, Zarafa, opende voor dove en slechthorende kinderen. Ze vertelt hoe ze een uitweg vond via een microkrediet.

Zoek de juiste partner wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen

Voor Cécilia Ntelo was het microkrediet een reddende engel: “In het begin beschikte ik over voldoende middelen. Een stichting die projecten steunt voor de re-integratie van mensen met een beperking, ondersteunde me van meet af aan. Maar nadien kreeg ik te maken met een speling van het lot! Ik moest dure verbouwingen doen met het oog op de nodige conformiteit en veiligheid. Dat was een eis van het Office de la Naissance et de l’Enfance en van de brandweer. Maar de architect die ik had gecontracteerd, kwam zijn verplichtingen niet na. Op dat moment moest ik de erg hoge huurprijs al betalen en op de werf stapelde de vertragingen op. Daar kwamen nog gerechtskosten bij om de zaak tegen die weinig gewetensvolle architect te winnen.” Op zoek naar financiering wendde de jonge onderneemster zich toen tot haar bank, BNP Paribas Fortis, die haar een partner aanraadde: Microstart een specialist in microfinanciering en in begeleiding van ondernemers. De organisatie verleent kredieten van 500 tot 15.000 euro aan elke ondernemer die zijn idee wil testen, zich wil lanceren of zijn project wil ontwikkelen.

Richt een netwerk met een toegevoegde waarde in om uw project te concretiseren

De efficiëntie en de proactiviteit van Microstart waren opmerkelijk: “Ik kreeg onmiddellijk een afspraak en mijn contactpersoon bleef steeds dezelfde van in het begin. Ik zette mijn project uiteen en ik vertrok na dat eerste gesprek met alle info en documentatie die ik nodig had om na te denken over mijn volgende stappen. Daarna is alles heel snel in gang gezet zonder al te veel papierwerk. Microstart bracht me in contact met Funds for Good.

 

Op die manier bekwam ik:

  • een derde van het totale bedrag, en dit zonder interesten;
  • een kader voor het project; men gaf me bijvoorbeeld raad in verband met de marketing en de boekhouding;
  • een kennisnetwerk: ik werd bijvoorbeeld in contact gebracht met de juiste persoon om me te helpen bij het maken van flyers".

Dankzij dit partnerschap kon Cécilia Ntelo haar voordeel doen met gratis coaching inzake ondernemingsaspecten maar ook rond allerlei aspecten die met de beroepsactiviteit zelf te maken hadden en waar ze aanvankelijk niet in thuis was.  

Zorg voor krediet in elke betekenis van het woord

Cécilia Ntelo is zich ervan bewust dat de hulp die ze kreeg, meer inhoudt dan een krediet: “De context waarin mijn project is ontstaan, was niet eenvoudig, vooral omdat ik nog maar twintig was. Het was dus cruciaal om over de nodige middelen te beschikken om het bestaansrecht van mijn project te garanderen. Het microkrediet heeft daarbij geholpen.” In die mate dat het kinderdagverblijf van Cécilia Ntelo, nauwelijks geopend, reeds kan bogen op een fraaie wachtlijst met toekomstige mama’s die hun kinderen in contact willen brengen met kinderen die anders zijn. De jonge inspirerende onderneemster kreeg overigens in maart 2018 de prijs voor “Vrouwelijk ondernemerschap” toegekend tijdens de Week van het Microkrediet voor haar project van een inclusief kinderdagverblijf: “Het geeft voldoening te zien dat mensen geloven in je project. Anders gezegd, ik heb krediet gekregen in elke betekenis van het woord!” 

 

Cécilia Ntelo-Wa-Leko

Cécilia Ntelo-Wa-Leko is een gespecialiseerde opvoedster. In 2018 heeft de jonge onderneemster een kinderdagverblijf geopend onder de naam Zarafa ASBL. Het verblijf is speciaal omdat het dove en slechthorende kinderen in contact wil brengen met niet-dove kinderen. Op het einde van de Week van het Microkrediet, die liep van 19 tot 23 maart 2018, ontving ze de prijs voor “Vrouwelijk ondernemerschap” voor haar project.