Een overdracht naar een volgende generatie, een instap van nieuwe financiers of een verkoop aan derden… Op bepaalde momenten is het noodzakelijk om te weten wat uw bedrijf waard is. Maar hoe berekent u dat? En hoe kunt u de waarde verhogen? Martin van Wunnik, specialist op het gebied van financiële projecten, legt uit.

Een gouden formule voor uw bedrijfswaarde?

“Een veel gebruikte methode om een waarde te plakken op een bedrijf is om alle activa (de gebouwen, de inboedel, het rollend materiaal, de voorraden, te ontvangen klantenbetalingen en aanwezig cash) te berekenen en daar alle schulden van af te trekken”, zegt van Wunnik. “Dat brengt echter wel wat problemen mee. Stel bijvoorbeeld dat een firma al vijftig jaar bestaat, maar haar gebouw op 33 jaar afgeschreven is. In haar boeken heeft dat gebouw dus geen waarde meer, maar dat klopt natuurlijk niet. Daar zullen correcties moeten gebeuren.”

Voer voor discussie

Nog een probleem: hoe berekent u de waarde van immateriële activa, zoals patenten? Of uw naamsbekendheid? “Dat zorgt inderdaad vaak voor discussies”, zegt van Wunnik. “Het is dan zaak om u goed te documenteren en te zorgen dat u kunt bewijzen dat dit een waarde heeft, bijvoorbeeld met een marktonderzoek. Zo heeft u een sterk dossier tegenover een koper of financier.”

Dat geldt trouwens ook in de andere richting. “Stel dat u een grond bezit met een fabriek en u oefent een vervuilende activiteit uit. Dan bestaat het risico dat die grond in de toekomst misschien gesaneerd moet worden. Voor de waarde van het bedrijf is het goed als daar al een bepaalde provisie werd voorzien, boekhoudkundig indien toegelaten of in ieder geval in het dossier.”

Soms leest men ook dat een waarde op een bedrijf wordt geplakt door bijvoorbeeld de winst maal drie te doen. Of de EBITDA (operationele kasstroom) maal vijf. “Puur nattevingerwerk, zoiets zorgt vaak voor gigantische discussies”, lacht van Wunnik. “Bovendien benadert dit alleen maar de realiteit als u in een sector zit met vergelijkbare concurrenten.”

Discounted Cash Flow

Een solidere, boekhoudkundige techniek om een waardebepaling van een onderneming te doen, is de zogenaamde 'discounted cash flow'. “Daarbij probeert u een actuele waarde te plakken op toekomstige cash flows die zullen binnenkomen. De grote vraag daarbij: aan welke actualiseringsvoet moet dat gebeuren? Duizend euro over twee jaar, wat is dat nu waard? Daarvoor wordt bijvoorbeeld op basis van een WACC (Weighted Average Cost of Capital) aanpak, het Capital Asset Pricing Model (CAPM) gebruikt voor het gedeelte eigen vermogen en de rentevoeten voor het gedeelte schuld. Maar opnieuw: dit zijn prognoses, al dan niet goed onderbouwd. Soms gebeuren er onverwachte zaken die niemand zag aankomen.”

Risico’s minimaliseren

Blijft de vraag: wat kunt u doen om de waarde van uw bedrijf te verhogen? Belangrijk hierbij is om nu de factoren te verbeteren die in de toekomst cash zullen genereren: het beleid om omzet en marge te verhogen, uw investeringsbeleid, het minimaliseren van de kosten voor kapitaal, uw concurrentiepositie, de grootte van het werkkapitaal, et cetera. “Een andere vuistregel moet zijn dat u, in alles wat u doet, onzekerheid en risico minimaliseert”, zegt van Wunnik. “Hoe minder risico, hoe geruster een overnemer is, hoe meer hij bereid is om te betalen. Heeft u bijvoorbeeld een policy om sleutelpersoneel op post te houden nadat u er niet meer bent? Met aandelenopties bijvoorbeeld? Zulke zaken interesseren overnemers, ook zeker vanuit hun berekeningen van aandeelhoudersposities."

Natuurlijk zijn er ook zaken die u niet kunt voorzien. “Stel dat het gebouw morgen afbrandt… maar dan nog: u kunt zich daar ook voor verzekeren. Alweer: risico’s uitschakelen is altijd een goed idee.”

Geen plaats voor emoties

Als laatste wil van Wunnik ook nog een algemene tip meegeven. “In een overdracht of verkoop is het belangrijk dat de zaakvoerder leert om emoties uit te schakelen. Dat is niet evident. Hij of zij was vaak decennialang elke dag betrokken bij het bedrijf en schat die waarde – terecht – heel hoog in. Maar voor een overnemer is dat van geen tel, natuurlijk.”

Martin van Wunnik

Martin van Wunnik is managing director van ARSIMA PROJECTS, specialist op het gebied van financiële projecten (consolidatie, boekhouding, rapportering, treasury,…), marketing en strategie. Hij en zijn medewerkers helpen bedrijven en organisaties bij de realisatie van hun (internationale) projecten. Martin schrijft regelmatig voor FD Magazine.