“U moet uw cash flow verbeteren.” Het is een advies dat veel ondernemers weleens te horen krijgen in hun carrière. Wat is cash flow eigenlijk? En hoe kunt u dit verbeteren? Dat vroegen we aan Martin van Wunnik, specialist op het gebied van financiële projecten.

Cash flow, wat is dat?

Cash flow kan men nog het eenvoudigst omschrijven als het verschil tussen alle inkomende en uitgaande geldstromen in uw bedrijf. Er komt geld binnen en er gaat geld buiten, het verschil daartussen is de cash flow. Uiteraard is het de bedoeling dat er meer binnenkomt dan dat er buitengaat.

“Sommige ondernemers zien cash flow wel eens als “het saldo van de bankrekening”, zegt van Wunnik, “maar dat is geen goede graadmeter, omdat het een zeer specifieke momentopname betreft. Het zou kunnen dat een dag later een grote klant betaalt of dat er een zware btw-rekening betaald moet worden.”

Om een goed zicht te krijgen op uw cash flow moet u die stromen vatten in een schema of plan, aldus van Wunnik. “Daar bestaan heel wat templates voor en dat is ook helemaal niet ingewikkeld. Zeker als kleinere ondernemer is het niet nodig dat u dat helemaal uitwerkt in een treasuryplan. Het idee is gewoon dat u een overzicht maakt per week of per maand van de geldstromen in uw bedrijf. U schat in wanneer klanten betalen, u houdt rekening met btw-saldi, met afbetalingen, et cetera. Zo krijgt u een goede inkijk in die flows. Uw boekhouder kan u hier zeker bij helpen.”

Jaarlijkse kosten spreiden

Er zijn ook heel wat eenvoudige manieren om uw cash flow te verbeteren, van Wunnik somt er enkele op. “Eenmalige, jaarlijkse kosten zoals een brandverzekering of een autoverzekering… vanuit cash flow-perspectief is het eigenlijk ridicuul om dat allemaal ineens te betalen. U kunt veel beter met uw verzekeringsmaatschappij afspreken om kleinere bedragen per kwartaal te betalen. Zelfs als daar een kostprijs aan zit, blijft dit interessant. Idem voor de dertiende maand voor uw personeel, het vakantiegeld en de voorafbetaling van de belastingen, waardoor u een korting krijgt bij de jaarafrekening. Opnieuw is het hier de boodschap om te spreiden. Bij de meeste banken kunt u lenen om deze uitgaven te financieren. Alweer: zelfs met de (meestal lage) intrest die u dan moet betalen, is dit een zeer goed idee vanuit cash flow-perspectief.”

Slimme klanten

Uiteraard is het ook een goed idee om uw debiteuren goed te beheren en hen aan te zetten zo snel mogelijk te betalen. “U kunt hen daarvoor perfect belonen door een korting te geven”, aldus van Wunnik. “Als uw debiteur slim is gaat hij daar in mee. De korting zal allicht meer bedragen dan de intrest die hij ontvangt op de gelden op zijn zichtrekening.”

Een van de redenen waarom het niet goed is om een negatieve cash flow te hebben, is omdat een kaskrediet (waarmee u snel tekorten kunt overbruggen) niet goedkoop is.

Een kaskrediet moet immers enkel dienen om tijdelijke, financiële tekorten op te vangen, en is alzo geprijsd. U betaalt uw huis toch ook niet met een kredietkaart opname.

Het voordeel van een te allen tijde goed beheerde eigen kaspositie is essentieel: op korte termijn om alle liquiditeitsbehoeften op te vangen aan een redelijke kostprijs, op lange termijn om het voortbestaan van uw onderneming te garanderen.

Martin van Wunnik

Martin van Wunnik is managing director van ARSIMA PROJECTS, specialist op het gebied van financiële projecten (consolidatie, boekhouding, rapportering, treasury,…), marketing en strategie. Hij en zijn medewerkers helpen bedrijven en organisaties bij de realisatie van hun (internationale) projecten. Martin schrijft regelmatig voor FD Magazine.