Het economisch model franchise biedt mooie perspectieven. Laurent Avella, franchisenemer en oprichter van een master franchise volgens een innovatief concept, neemt ze met ons door.

Een kans voor verandering

Kiezen voor een netwerk-ontwikkelingsmodel door master franchisenemer te worden (wat inhoudt dat u  enerzijds een van de eenheden in het franchisenetwerk bent, maar anderzijds ook een schakel erboven), is ook een gelegenheid om iets heel anders te proberen en zelfs een omschakeling te maken. Dat is wat Laurent Avella deed: "In mijn voorgaande werkkringen bleek ik al snel een intrapreneur te zijn: ik was ondernemer, maar dan voor een baas. Ik had een duidelijke voorkeur voor het ondernemerschap en was voortdurend op zoek naar een innovatief concept om te ontwikkelen. Mijn vrouw en ik voelden ons erg aangetrokken door Kids&Us, waarvan het businessmodel en de kernactiviteiten aan onze verwachtingen voldeden. Het gaat hier om een niche die tegelijkertijd de traditionele aanleermodellen doorbreekt: kinderen andere talen aanleren volgens een revolutionaire methode die alle leermechanismen die tijdens de vroege kinderjaren actief zijn, benut en optimaliseert."

Franchisenemer vs. ondernemer

"Anders dan een ondernemer, die vanaf nul begint, bespaart een franchisenemer zich veel tijd, geld en energie. De franchisenemer verkeert in de beste omstandigheden om zich het businessmodel en de knowhow eigen te maken. Ook loopt hij minder risico." 

"Behalve dat hij profiteert van exclusiviteit binnen een afgebakend gebied, maakt de franchisenemer deel uit van een gevestigde structuur of zelfs een bestaande branding. "Bij ons heeft de franchisenemer de garantie dat de opstartproblemen die zich in elke onderneming voordoen, zijn opgelost door de franchisegever. Ook wordt de franchisenemer vanaf het begin continu ondersteund, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • Het zoeken naar een locatie;
  • Het opstellen van een businessplan;
  • Een gedetailleerde marketingstrategie;
  • Een reeds bestaande corporate website;
  • Het IT- of managementsysteem om een globale visie in het hele netwerk uit te zetten;
  • Training compleet met handboeken;
  • … "

Van franchisenemer tot ondernemerscoach

Laurent Avella heeft inmiddels zijn plek gevonden en is op zijn beurt franchisegever geworden. "Men zou kunnen zeggen dat ik zowel franchisenemer van de Spaanse franchisegever ben, als franchisegever op Belgisch en Luxemburgs grondgebied, met de master franchise. Het voordeel daarvan is dat ik de dagelijkse gang van zaken door ons proefcentrum goed ken, terwijl ik op een hoger niveau stuur op een goede balans. Ik ben dus eigenlijk ondernemerscoach geworden, omdat ik op mijn beurt leiding geef aan de nieuwe franchisenemers in het netwerk." 

Het profiel van de franchisenemer

Maar het idee van 'leiding geven' doet ook denken aan 'verantwoording afleggen'. Wie liever zelfstandig is of zich niet wil conformeren aan de waarden en het businessmodel van een franchisegever, kan misschien beter zelf een bedrijf opstarten. Dat beaamt Laurent Avella: "Kids&Us en sommige andere franchiseondernemingen werken met standaard psychologische tests. Er bestaat zelfs een kenmerkend profiel voor een franchisenemer: hij/zij heeft een ondernemende instelling, maar kan toch instructies opvolgen en bijvoorbeeld de marketingstrategie en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, overlaten aan de franchisegever". 

En als u alles over kon doen?

"Ik had gedacht dat ik 4 jaar zou moeten wachten totdat het plan rendabel zou zijn. Ik had graag een handboek gehad waarin het netwerk gedefinieerd stond. Het was er toen nog niet, maar nu wel. Ik wist ook dat mijn grootste uitdaging zou zijn om een onbekend merk en een heel nieuw concept bekendheid te geven. Deze niche-service moest nog volledig worden gepositioneerd. In plaats van franchisenemer te worden in een reeds bekend netwerk, ben ik de uitdaging aangegaan van een toekomstig succes dat we gezamenlijk moesten opbouwen".

Deze ervaring heeft zeer goed uitgepakt: "Doordat zij erover spreken met anderen, vormen onze klanten uiteindelijk onze krachtigste motor van groei. Zij zijn onze drive om onze plannen verder te ontwikkelen, met name in Vlaanderen".

Laurent Avella

Na een twintigtal jaren ervaring in middelgrote ondernemingen en groepen die voornamelijk actief zijn in de FMCG (massaconsumptiegoederen) heeft Laurent Avella een totale ommekeer gemaakt. In 4 jaar tijd werd hij franchisenemer en oprichter van de master franchise in België en Luxemburg van Kids&Us, gespecialiseerd in het aanleren van Engels en Spaans aan kinderen van 1-18 jaar oud.