Na de Babyboomers en de generaties X en Y hebben we nu Generatie Z. Zij zijn de leeftijdsgroep die geboren is vanaf halverwege de jaren 90 en de eerste generatie die geboren en groot geworden is met internet en technologie. Ondanks het feit dat de jongsten onder hen nog maar net op de arbeidsmarkt komen piepen, is het nu al duidelijk dat zij er een onmiskenbaar andere kijk op werken en ondernemen op nahouden. Meer uitleg door trendwatcher Tom Palmaerts.

Succes ligt binnen handbereik

Een van de eerste dingen die naar voren komt bij deze jongste generatie is hoe positief ze staat tegenover ondernemerschap. Dat is op zich niets nieuws. Wél nieuw is hoe sterk ze daarbij gelooft in de verantwoordelijkheid voor het eigen lot: succes ligt binnen handbereik, maar het komt niet uit de lucht gevallen en hangt vooral af van de eigen ambitie en wat men er zelf voor doet. Veel meer dan de vorige generaties hanteren ze een echte hands-onmentaliteit: het komt erop aan de mouwen op te stropen en het zélf te doen. 

Dat is een groot verschil met de millennials van generatie Y: daar waar zij vaak droomden en hun best deden in de hoop ontdekt te worden, wacht deze generatie daar niet op, maar gaat ze het zelf zoeken, en doet ze het met de middelen die voorhanden zijn. Tijd voor praatjes hebben ze daarbij niet: behalve ondernemend en hands-on zijn ze ook erg nuchter. 

Het belang van het netwerk

Hoewel dat op het eerste zicht een behoorlijk individualistische aanpak lijkt – enkel ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen succes –, schijnen de Generatie Z’ers tegelijk goed te beseffen dat ze maar iets kunnen realiseren mits ze het netwerk van mensen rondom hen in hun project kunnen betrekken. Familie en dichte vrienden spelen hierbij een erg belangrijke rol. Ze geloven dus sterk in de eigen ambitie, maar beseffen tegelijk meer dan vorige generaties dat anderen nodig zijn om dingen gedaan te krijgen of in beweging te zetten: de netwerkomgeving waarin ze groot geworden zijn, is voor hen niet meer dan een dagelijkse evidentie.

De nood naar relevantie

Generatie Z is bovendien ook een stuk minder materialistisch en legt andere klemtonen dan voorgaande generaties, bijvoorbeeld op het vlak van levenskwaliteit. Zo kijken ze niet meer zozeer naar het merk of de status van een stuk technologie, maar wel naar wat ze er concreet mee kunnen doen. Daarnaast is salaris voor veel jongeren niet meer het overheersende criterium bij de zoektocht naar een job: meer en meer gaat het erom iets te doen dat voldoening geeft, een functie die iets bijdraagt en relevant is voor mens en maatschappij. Tot slot zijn ze, in tegenstelling tot hun ouders van Generatie X, niet meer bereid alles en iedereen op te offeren voor hun werk: vrienden en familie zijn belangrijk, en een goede work-life balance is dus essentieel. Velen zien er daarom geen graten in om bijvoorbeeld maar 4/5e te werken. 

Hoewel het nog vroeg is, is het al duidelijk dat de jongste generatie die klaarstaat om de arbeidsmarkt te verkennen een beduidend andere visie op werken heeft. Hoe anders moet nog blijken, maar vast staat dat ze ambitieus, eigenzinnig en vooral een stuk nuchterder in het leven staan dan hun voorgangers. To be continued!

Tom Palmaerts

Tom Palmaerts is trendwatcher bij Trendwolves, een trend-en marketingbureau specifiek gericht op jongeren, en won in 2013 de “trendwatcher van het jaar”-award van Second Sight. Hij geeft les in scenariodenken en trendwatching aan de Hogeschool Gent en is een wereldwijd gevraagd spreker.