Zoals we eerder zagen in ons artikel over Made in Belgium, is de chemie een van de sectoren waar ons land trots op mag zijn! Corine Petry, hoofd Communicatie bij Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en de biowetenschappen, brengt de sector in België in kaart. 

Hoe komt het dat deze sector zo succesvol is?

Ten eerste kent ons land een traditie die is ingezet door pioniers als Ernest Solvay (chemicus en industrieel) en Léo Baekeland (uitvinder van de eerste kunststof).

Voorts heeft de haven van Antwerpen zich verder ontwikkeld en zorgen talloze transportleidingen vanuit Antwerpen via Feluy richting Duitsland voor verbindingen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de sector. 250.000 mensen zijn in België werkzaam in de chemie: 90.000 direct en 160.000 indirect (logistiek, onderhoud, IT).

België is bovendien centraal gelegen in Europa en beschikt over twee strategische luchthavens (Brussel en Luik) die geaccrediteerd zijn om geneesmiddelen te vervoeren terwijl die op de juiste temperatuur worden gehouden.

Belgisch personeel, ten slotte, is goed opgeleid. Een groot aantal beroemde onderzoekers is in België opgeleid en de netwerken van universiteiten en ziekenhuizen stimuleren dagelijks onderzoek.

Voor welke uitdagingen ziet de chemische sector zich gesteld?

Ten eerste: zorgen voor eerlijke concurrentie tussen de verschillende ondernemingen. De sector staat bloot aan buitenlandse invloeden en voortdurende concurrentie en daarom is het belangrijk op dezelfde voet te staan.

Omdat energie (grondstof in de chemie) soms wel de helft van de productiekosten uitmaakt en 35% meer kost dan bij onze buren (bron: essenscia), is het voorts noodzakelijk het verbruik ervan terug te dringen en voorop te lopen wat betreft energiebesparing. 

Ten derde moet voorrang gegeven worden aan innovatie om maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals het leveren van hoogwaardig water aan zo veel mogelijk mensen of het tegengaan van klimaatverandering. In 2015 werd in België 3,6 miljard euro uitgegeven aan innovatie, oftewel meer dan de helft van het R&D-budget van de particuliere sector.

Wat zijn goede adviezen aan startende ondernemers?

Basisvoorwaarde is een innovatieve oplossing aandragen en haar succes garanderen wanneer ze op de markt komt.

Ten tweede dient rekening gehouden te worden met de kosten voor R&D. Het ontwikkelen van een molecuul kan vijftien jaar in beslag nemen en het welslagen ervan staat niet altijd vast.

Wendt u zich ten slotte tot ondersteunende organisaties als 'Greenwin' (gespecialiseerd in groene chemie) of 'Biowin' (gericht op de gezondheid in Wallonië), en ga na wat er in het buitenland gebeurt door exportagentschappen als AWEX te raadplegen. 

Met welke risico's moet rekening gehouden worden?

Zodra er sprake is van innovatie, dient u uw project af te schermen. Het is belangrijk een strategie te hebben om te voorkomen dat anderen u voor zijn. Essenscia beschikt over een afdeling octrooien die cursussen aanbiedt op het gebied van intellectueel eigendom, advies op maat aan ondernemingen geeft en tools aanreikt om innovatie te beschermen.

Corine Petry

Corine Petry is hoofd Communicatie bij essenscia, een federatie die namens bedrijven het woord voert richting de overheid. Het doel van de federatie is gunstige voorwaarden scheppen die ondernemingen in staat stellen concurrerend te blijven.