Slechts enkele maanden na de lancering van het project in de herfst van 2015 bereikte het geld van het Europese fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel het plan-Juncker genoemd, zijn bestemming: de Belgische ondernemingen. Het doel van het plan: ondernemers de financiële middelen geven wanneer de markt ontoereikend is.

EFSI in België

"In België voorziet het EFSI, in samenspraak met financiële partners, 58 miljoen euro aan garanties, waardoor meer dan 685 miljoen euro aan investeringen mogelijk gemaakt worden. Op termijn zullen meer dan 2.700 kmo’s hier de vruchten van kunnen plukken”, verduidelijkte Jyrki Katainen, Vice-voorzitter van de Europese Commissie voor werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentievermogen, tijdens de lancering van het plan.

Terwijl grote projecten rechtstreeks kunnen aankloppen bij Europa, gebeurt de verdeling van steun aan kmo’s via regionale instanties, in Vlaanderen is dit PMV. Het programma kan nu al een klein succes genoemd worden. Tijdens het eerste half jaar dat het in voege was, werden 124 dossiers goedgekeurd, samen goed voor 9,3 miljoen euro aan garanties. Ondertussen wordt binnen de Unie volop gedebatteerd over een verdubbeling van het plan, zowel in tijd – tot 2020 – als qua budget. (bron:  http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europese-unie/files/documenten/VR_2016_2406_MED%200253_1_1_jaar_EFSI.pdf

EFSI voor uw onderneming?

Heeft u interesse om mee te stappen in het plan-Juncker? Dan moet u weten dat het geen subsidie is in de klassieke zin van het woord. Het EFSI heeft als doel om de private investeringen in risicovolle projecten te stimuleren. Dit doet het door garanties te geven aan financiële instellingen, zodat het risico van hun investering minder groot wordt. Uw project moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om van de steun te kunnen genieten. In de eerste plaats mag het niet realiseerbaar zijn zonder de Europese waarborg. U moet met andere woorden eerst proberen via reguliere kanalen aan fondsen te komen.

Daarnaast moet uw project ook economisch haalbaar, betrouwbaar en geloofwaardig zijn, en een meerwaarde bieden voor de maatschappij. Dit kan in verschillende sectoren zoals onderwijs, kennis, innovatie, digitale economie, infrastructuur, milieu, etc. Voor meer informatie over het EFSI kan u terecht op de website van PMV.

Een financiële injectie

Als uw onderneming voldoet aan deze criteria, kan het EFSI u wel een mooie ruggensteun geven. PMV kan een startlening voorzien tot € 100.000, en met een 3de financier – een bank, investeringsfonds, business angel of verschillende partijen samen – kan dit bedrag oplopen tot € 350.000.  Philippe Pelsmaekers, de oprichter van Walldog, een Belgisch merk van confectiekleding is alvast overtuigd van het investeringsplan: "Dankzij de financiële injectie van PMV konden wij onze ontwikkeling in een hogere versnelling schakelen. We zijn niet langer enkel online, maar ook offline te vinden.”