Toen we Koen De Leus en Philippe Gijsels, Chief Economist en Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis, eind 2016 om hun macro-economische prognoses voor dit jaar vroegen, waren die, met de Brexit vers in het geheugen en meerdere Europese verkiezingen in het verschiet, eerder pessimistisch. Een half jaar later liggen de kaarten heel anders: de ergste doemscenario’s zijn - althans tijdelijk - afgewend, en de nationalistische, anti-Europese tendenzen lijken weer wat te zijn gaan liggen. Meer nog: er heerst weer vertrouwen op de markten! Hieronder een stand van zaken en een kleine vooruitblik naar de rest van het jaar. 

Stijgende consumptie

Een eerste vaststelling is dat de inflatie, na een aantal vlakkere jaren, sinds vorig jaar weer een beetje toeneemt. Dat heeft een enigszins dubbel effect: enerzijds betekent dit dat bedrijven hun producten of diensten aan hogere prijzen kunnen verkopen, anderzijds wilt dit ook zeggen dat de koopkracht van de consument uitgehold wordt, omdat hij met hetzelfde geld minder kan kopen.

 

Wat nu echter opvalt is dat mensen, ipv. minder te kopen, hun aankopen toch verder opdrijven. Dit wordt verklaard door hun toegenomen vertrouwen in de toekomst, waardoor ze minder aan voorzorgsparen doen. Dat zorgt ervoor dat de spaarquote daalt. Een andere reden voor de dalende spaarquote tijdens de voorbije jaren is de bijzonder lage rente: het inkomen uit het gespaarde bedrag is nihil. 

Meer investeringen

Op iets langere termijn verwachten we een stijging van de nominale lonen (i.e. een stijging van de loonbedragen, onafhankelijk van de inflatie) als gevolg van de dalende werkloosheid. Dat is logisch te verklaren: in bepaalde landen, zeker in Duitsland maar langzaam aan ook in België, is de werkloosheidsgraad al redelijk laag en zitten we bijna op de structurele werkloosheidsgraad. Op dat moment gaat de concurrentie om nog gekwalificeerde mensen te vinden, spelen tussen de bedrijven, en zullen bedrijven dus meer loon moeten bieden om de nodige werkkrachten aan te trekken.

 

De meeste bedrijven bij ons zitten trouwens al aan een behoorlijk hoge capaciteitsbezetting. Dat wil zeggen: bijna alle machines zijn reeds in gebruik. Willen ze meer verkopen, dan moet de productiecapaciteit uitgebreid worden en moet er dus geïnvesteerd worden in meer en nieuw materiaal. We zitten met andere woorden op het niveau waarop naast vervangingsinvesteringen ook  uitbreidingsinvesteringen gedaan moeten worden. Dit zijn allemaal tekenen die wijzen op een positieve spiraal. Dit zal de binnenlandse consumptie verder aanwakkeren, wat ons op weg zet naar een duurzaam herstel van de Europese economie.

De ondernemer aan zet?

Ook voor kleine of beginnende ondernemers is dat alles goed nieuws: in het huidige klimaat van investeringen, groeiend vertrouwen en toenemende consumptie is het veel makkelijker om investeerders en klanten te vinden dan in een klimaat van laagconjunctuur, met weinig investeringen en een laag consumentenvertrouwen. Dankzij de technologische mogelijkheden is een onderneming oprichten vandaag bovendien eenvoudiger dan ooit. Een computer, een internetverbinding, en de wereld ligt aan uw voeten. Het moment om eraan te beginnen?

Koen De Leus

Koen De Leus is hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Hij studeerde handelswetenschappen aan EHSAL en was eerder als beursanalist en chief economist bij De Tijd aan de slag en als senior economist bij KBC. Hij schreef ook al drie boeken: “Gouden beursleuzen”, “Naar Grijsland” en zopas nog “De Winnaarseconomie”.