In de afgelopen vijf jaar is het aantal faillissementen in België met 15% gedaald. We beginnen ook anders naar een faillissement te kijken: nog maar enkele jaren geleden was 43% van de Belgen (Enquête Auctelia, 2013) niet bereid om iemand die failliet gegaan is een tweede kans te geven, maar die stigmatisering verdwijnt stilaan. Die mentaliteitswijziging kan alleen maar positieve gevolgen hebben, zowel voor het ondernemerschap als voor onze economie. Scott Garlick, managing partner bij managementconsultingbedrijf Scodex, gaat na wat er veranderd is en adviseert ondernemers die waarde en groei willen creëren terwijl anderen enkel op de problemen focussen.

Rode knipperlichten voorkomen

Scott Garlick benadrukt dat het belangrijk is om te anticiperen en raad te vragen om:

  • Proactief te blijven en de eerste tekenen van een vertraging van de activiteit op te merken (minder cashflow, minder bestellingen, beschikbare middelen bij de bank, niet-relevante boordtabellen, toenemend verschil tussen het producten-/dienstenaanbod en de verwachtingen van de markt, enzovoort);
  • Verder te kijken dan uw neus lang is om een strategische visie te ontwikkelen en verandering (in de markt, technologisch, enzovoort) tijdig op te merken om u aan te passen of het stuur om te gooien;
  • Te vermijden afhankelijk te zijn van één klant (om niet meegetrokken te worden in de verliezen of het faillissement van die klant);
  • Uw bedrijf te verkopen op het juiste moment (wanneer de conjunctuur en de indicatoren gunstig zijn);
  • Te diversifiëren (door over de Belgische of marktgrenzen heen te kijken, van concept te veranderen of eerder op producten dan op diensten te focussen of omgekeerd, te kiezen voor dienstverlening of consultancy);
  • Omgekeerd, te focussen op kernactiviteiten (het niet-rendabele gedeelte van de activiteit en het geld herinvesteren in de kernactiviteit);
  • De beste middelen te identificeren om cash te genereren (niet-gebruikte lokalen verhuren of verkopen, facilitydiensten en andere zaken die niet meer dagdagelijks worden gebruikt stopzetten bijvoorbeeld);
  • Zo snel mogelijk te handelen (de valstrik: een magazijn of productieketen en zijn tools jarenlang ongebruikt laten. Het bedrijf zelf kan dan snel zijn waarde verliezen).

Leren uit een faillissement en uzelf verbeteren

De cijfers van onze enquête gelden voor België in 2013. In Angelsaksische landen hangt aan een faillissement totaal niet hetzelfde stigma. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten hebben zowel de bevolking als de banken en anderen instellingen zelfs meer vertrouwen in mensen die een faillissement te boven zijn gekomen. Zijn noemen dat 'Failing Forward': deze mensen hebben uit hun ervaring geleerd en dat is belangrijk om opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Ze zullen waakzamer zijn en hebben de hierboven aangehaalde juiste reflexen om te anticiperen en zullen uiteindelijk betere ondernemers zijn.


En Scott Garlick is het daar roerend mee eens: “Gelukkig is er in België ook al een en ander veranderd en nemen we die Angelsaksische visie over: het risicogedeelte wordt meer en meer aanvaard als een deel van de vergelijking, op voorwaarde dat het gerechtvaardigd wordt”. De partners (banken en investeringsbedrijven) volgen en geven eerder hun vertrouwen, in functie van de omstandigheden die aan de oorzaak van het faillissement lagen.


“De ondernemer is niet meer bang voor een mislukking en durft dus meer ondernemen of opnieuw ondernemen. Dat stellen we ook vast bij de boom van de start-ups en onze economie kan daar alleen maar bij winnen”.

Weer aan de slag gaan en waarde creëren

“Sinds onze laatste peiling, vijf jaar geleden, hebben professionals die ondernemers begeleiden een evolutie vastgesteld in het anticiperen op een faillissement. Je vragen stellen over je bedrijf en zijn waarde, dat is ook alle troeven verzamelen om de activiteit en de tewerkstelling in stand te houden“. Komt er toch een faillissement, dan blijft Garlick optimistisch: “Je moet zo snel mogelijk weer aan de slag gaan met een ander project. Alles is niet verloren. Als je weer van nul vertrekt, je business diversifieert of een deel van je bedrijf of uitrusting verkoopt om je weer op je kernactiviteit te concentreren, dan is dat meer dan een luchtballon, het is waarde die je creëert”.

 

Scott Garlick

Scott Garlick is managing partner bij managementconsultingbedrijf Scodex.