Als er één aspect is dat verweven zit in alle projecten waar aannemers vandaag mee bezig zijn, is het de duurzaamheid en de klimatologische impact van onze gebouwen. Het maakt dat de bouw steeds meer een hoogtechnologische sector wordt, wat voor de Belgische bedrijven misschien wel dé ultieme troefkaart is die ze kunnen uitspelen in de concurrentiestrijd met buitenlandse spelers op onze markt. Maar dan moeten wel eerst de loonlasten omlaag. 

Een nieuw energiebeheer

Al onze aannemers vandaag zijn bezig met duurzaamheid en de klimatologische impact van onze gebouwen.
Voor de bouw van nieuwe woningen worden de vereisten op het vlak van energiebeheersing steeds strenger. Door de energieprestatieregelgeving in de drie gewesten gelden er voor nieuwbouw EPB-eisen op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. Een richtlijn van de Europese Unie bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen in Europa ‘bijna-energieneutraal’ (BEN) moeten zijn. Gebouwen slorpen op dit moment immers 40% van de in Europa verbruikte energie op en zijn verantwoordelijk voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen. 

Innovatieve technieken

Ook in ons land is er een enorm potentieel om de klimaatdoelstellingen te halen via het energiezuinig maken van onze gebouwen. De laatste jaren zien we dat onze bedrijven erin slagen om BEN-woningen te bouwen die zo ‘cutting edge’ zijn dat doorheen alle fases van het bouwproces erg innovatieve technieken gebruikt worden, gaande van luchtdicht bouwen, moderne ventilatie, zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen, tot houtskeletbouw en 3D-printing. Haast dagelijks komen er nieuwe systemen en technologieën op de markt. 

Toegenomen concurrentie

Dit biedt een mogelijk bijkomend voordeel. De Belgische bouwsector heeft de laatste jaren te kampen met de – vaak oneerlijke – concurrentie van buitenlandse spelers op onze markt, met alle gevolgen van dien. Door het fenomeen van sociale dumping zijn de laatste jaren al 17.000 Belgische arbeidsplaatsen verloren gegaan in de sector. Energiezuinig bouwen en renoveren biedt op dat vlak een enorm potentieel. Onze bedrijven ontwikkelen nu al de innovatieve technieken die nodig zijn om al deze uitdagingen aan te gaan. Misschien biedt het hen ook het juiste concurrentieel voordeel ten opzicht van die buitenlandse bedrijven. 

Hoge kosten

Maar dan moet er eerst iets gedaan worden aan de loonkosten in ons land. Een aanzienlijke vermindering van de sociale lasten in de bouw is broodnodig als we willen dat onze bedrijven met gelijke wapens kunnen strijden tegen bedrijven uit landen waar de sociale lasten veel lager zijn. Pas dan kunnen ze hun inherente meerwaarde laten doorwegen.

Robert de Mûelenaere

Robert de Mûelenaere is gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Deze beroepsorganisatie verdedigt de belangen van 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven.