Slechts 41% van de Belgische ondernemers is verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval, zo blijkt uit cijfers van Securex. 75% van hen gelooft dan ook een erg laag risico te lopen op een werk- of privé-gerelateerd ongeluk. Veel ondernemers verkiezen dus niet verzekerd te zijn boven premies te betalen.

Een verzekering: de moeite waard?

Zelfstandig ondernemen impliceert automatisch dat u bepaalde risico’s loopt die werknemers niet hebben. U heeft bijvoorbeeld geen vast inkomen en bent dus meer afhankelijk van schommelingen van de markt. Sommige verzekeringen, zoals een ongevallenverzekering voor uw werknemers, een verzekering voor uw wagens en een brandverzekering voor uw gebouwen, zijn voor iedereen verplicht. Afhankelijk van uw sector kunnen er hier nog bijkomen. Welke verzekeringen u daar buiten afsluit, is iets dat u zelf moet afwegen. Bent u bereid om een bepaalde som te betalen voor iets waarvan u in het beste geval nooit gebruik zult maken?

Sommige zelfstandigen leggen namelijk liever zelf een spaarpotje aan waarop ze kunnen terugvallen wanneer ze door een tegenslag een langere periode geen inkomen hebben. Het voordeel hiervan is dat u het voor alle tegenslagen kan gebruiken, terwijl een verzekering maar geldt voor specifieke voorvallen. Anderzijds is dit geld uiteraard niet eindeloos, en u als u voor lange tijd out bent, loopt u het risico zonder te vallen. Anderen verkiezen inderdaad om een verzekering af te sluiten. Het is in ieder geval belangrijk om iets in handen te hebben wanneer u bijvoorbeeld door een ongeval voor een tijdje buiten strijd bent. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn vooraleer u beslist om deze of gene verzekering te nemen.

Verzekeringen in cijfers

Uit een bevraging van Securex blijkt dat 44% van de zelfstandigen in hoofdberoep verzekerd is tegen de financiële gevolgen van een ongeval, tegenover slechts 28% van de zelfstandigen in bijberoep. Volgens het bedrijf is dat niet verwonderlijk, aangezien een ondernemer wettelijk gezien niet verplicht is zichzelf te verzekering voor arbeidsongevallen en 3/4 onder hen denkt dat het risico hierop relatief klein is. Nochtans loopt u evenveel risico als een werknemer. Hetzelfde stramien komt terug bij het pensioen van de zelfstandige, ook geen wettelijke verplichting: slechts 50% van de ondernemers heeft een Vrij Aanvullend Pensioen.

De zelfstandigen met verzekering kiezen hier dan ook duidelijk bewust voor. Getuige hiervan is het feit dat 72% van hen met een ongevallenverzekering goed op de hoogte is van wat ze juist dekt.

De Belgische paradox

Hoewel u zelf niet verplicht bent een ongevallenverzekering te nemen, bent u wel verplicht uw werknemers te verzekeren. En omdat verzekeraars werken volgens het principe: hoe minder ongevallen, hoe lager de premie, zetten veel bedrijfsleiders in op sensibilisering en preventie. Met succes, zo blijkt, want cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen tonen aan dat het totale aantal arbeidsongevallen, op de werkvloer maar ook onderweg van en naar het werk,  in 2015 verder daalde met 3,28% tot 137.219.

Dit is uiteraard een zeer goede evolutie, maar de spreidstand tussen de werknemer en de werkgever blijft behouden. Deze eerste loopt steeds minder risico op ongevallen en is ervoor gedekt door een verzekering. De zelfstandige geniet ook van deze inspanningen, want hij ziet zijn risico evenzeer dalen, maar dreigt in de kou te blijven staan als er toch iets voorvalt.

En u, welke verzekeringen vindt u de moeite waard? Deel het met uw mede-ondernemers in de comments en op sociale media!