In 2019 overschreed microStart de drempel van 1000 microkredieten in Wallonië. In vijf jaar tijd heeft de instelling meer dan 850 ondernemers gesteund voor een totaalbedrag van meer dan 7 miljoen euro. Bizcover wilde meer weten over deze instelling voor professioneel microkrediet en daarom had deze blog voor ondernemers een afspraak met Silviu Cooper, coach van microStart.

Microkrediet voor wie uitgesloten wordt van het klassieke bankwezen

microStart is in 2011 opgericht door de Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE), BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds, maar is sinds 2013 actief aanwezig in ons land. Deze instelling voor microfinanciering ondersteunt wie uitgesloten wordt van het klassieke bankwezen (zoals kleine OCMW enz.) bij de oprichting en ontwikkeling van hun activiteit door hen kleine leningen toe te kennen. In iets meer dan vijf jaar heeft microStart meer dan 1000 microkredieten toegekend aan Waalse ondernemers. De instelling is echter ook in Vlaanderen actief.

Sinds haar oprichting heeft de instelling bijna 4350 microkredieten toegekend in ons land, voor een totaalbedrag van 32 miljoen euro, wat de facto ongeveer 2000 nieuwe banen opleverde.

Vrijwilliger zijn bij microStart

Silviu Cooper is Assistant Manager, maar is sinds 2015 ook actief als vrijwilliger bij microStart. "Ik heb altijd al anderen willen helpen en met microStart had ik daar de kans toe. Dankzij mijn kennis van handel en marketing kon ik mezelf testen in verschillende rollen in de organisatie. Zo heb ik bijvoorbeeld opleidingen gegeven over marketing, over positionering, maar ook over product placement aan ondernemers die van start wilden gaan. Verder hielp ik hen ook bij het structureren van hun ideeën en hun project. Ik ben eigenlijk meer op het terrein aanwezig, dat wil zeggen dat ik de ondernemers bezoek die een financiering of herfinanciering wensen. Ik praat met hen, ik analyseer de problemen en samen proberen we er een antwoord op te geven. Mijn rol als vrijwilliger bij microStart bestaat erin de ondernemer inzicht te geven in de structuur, betrouwbaarheid en logica van zijn project, niet alleen met het oog op een of andere financiering maar ook om het toekomstige succes van zijn onderneming te garanderen. »

De uitdagingen

Iemand die met een kleine onderneming van start wil gaan of die zelfstandige wil worden, maar ook een ondernemer die een lening nodig heeft om te kunnen groeien, kan een financieringsaanvraag indienen bij microStart. Het ene geval is het andere niet en daarom worden de vrijwilligers met diverse uitdagingen geconfronteerd. "Elke project is anders en heeft zijn eigen uitdagingen. Ik herinner me een handelaar die een vishandel wilde openen, maar over geen enkele structuur beschikte. Hij stelde zich voor met één blad om zijn project te beschrijven maar had niets anders bij. Voor de raadgeefster was dat veel te vaag en daarom hielp ik deze handelaar bij het opstellen van een structuur die hij nog niet had en toonde ik hem bijvoorbeeld wat een businessplan was om zijn project concreet te maken", legt Silviu Cooper uit. "Mijn rol bestaat er ook in verslag uit te brengen bij de adviseurs van microStart over of de ondernemer al dan niet klaar is om van start te gaan, of dat hij niet beter zou wachten en opleidingen volgen om zich beter voor te bereiden en of hij zich niet zou moeten omschakelen voordat hij met zijn project start."

De financiering van ondernemers

Silviu Cooper heeft geen enkele toegang tot het financiële dossier van de ondernemer. Zijn tussenkomst gebeurt vóór de financiering van een nieuw project of vóór de herfinanciering van een bestaande onderneming. "Ik ben tussengekomen bij een herfinanciering van een handelaar die al een microkrediet van microStart had ontvangen. Deze had liquiditeitsproblemen en wilde een herfinanciering voor materiaal. microStart stuurde me ter plaatse om de echte omstandigheden van de handelaar te controleren, om samen met hem zijn liquiditeit te bekijken en na te gaan hoe hij zijn taken uitvoerde. We hebben al die zaken samen omgewerkt en we hebben het bedrag herzien dat hij voor zijn handel nodig had. Ik heb op basis van mijn analyse en de behoeften van de handelaar een verslag opgesteld. Dit verslag werd dan naar microStart gestuurd waar ze beoordeelden of het project al dan niet kon worden geherfinancierd." 

Een begeleidingsdag

De begeleidingsdag verschilt per geval: als het om een nieuwe ondernemer met een geheel nieuw project gaat, vindt de ontmoeting tussen deze laatste en de vrijwilliger plaats in de kantoren van microStart. Het gesprek verloopt dan eerder theoretisch, want er wordt gesproken over het project en de structuur ervan. In het geval van een herfinanciering of een financiering van een al bestaand project, vindt de ontmoeting in het algemeen bij de ondernemer zelf plaats. "Ik krijg een debriefing van microStart over het te analyseren geval en over de zaken die ik met de ondernemer moet nagaan. Vervolgens bevestig ik deze verschillende elementen met hem en beantwoord ik zijn vragen. Na over de business te hebben gesproken, bespreken we de verkoop en analyseer ik de sterke punten en het potentieel van de handelaar, die ik allemaal in mijn verslag aan microStart noteer. We bespreken ook de zwakke punten zodat ik hem kan helpen die te verbeteren."

De structuur is belangrijk

Aan elke ondernemer die een (her)financiering wenst, raadt Silviu Cooper aan om voor een goede structuur te zorgen. Hiermee worden immers al enkele vragen beantwoord voordat men zich in het avontuur stort. Hoe meer vragen worden beantwoord, hoe meer zekerheden er zijn. Aan de hand van de structuur kunnen we ook bepalen of het project realiseerbaar is of niet, en of men zich niet op iets anders moet richten.

Silviu Cooper

Silviu Cooper haalde een bachelor in marketing aan de Haute École Mosane. Voordat hij assistant manager bij Lidl werd, was hij Commercial Advisor bij BNP Paribas Fortis. Hij is ook al enkele jaren vrijwillige coach bij microStart.