Yves Singulé

Yves Singulé

Yves Singulé heeft, dankzij zijn ervaring als bedrijfshoofd, heeft begrepen dat een van de belangrijkste onderdelen van het ondernemerschap de omgang met menselijk kapitaal is. Nadat hij het bedrijf, waarvan hij medestichter is, tien jaar lang leidde, besloot hij zijn kennis met de begeleiding van menselijk talent te delen als lid van de raad van een vereniging voor Human Resources.