Blandine Vanderlinden

Blandine Vanderlinden geeft les aan de Brussels Management School ICHEC. Daarnaast is ze directrice van het MIME, het Onderzoeks- en opleidingslaboratorium voor intercultureel management.