Bianca Debaets

Bianca Debaets (°1973) is vertaler-tolk van opleiding. In 2006 werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Elsene. Drie jaar later werd ze volksvertegenwoordiger in het Brusselse parlement. Ze is nu staatssecretaris Informaticabeleid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Verkeersveiligheid, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking in de Brusselse regering namens CD&V.