Dès mi-décembre, Bizcover passe à un nouveau format !

Après 4 années de contenus et d'articles qualitatifs, votre plateforme web Bizcover laisse la place à un nouveau format : Bizcover devient une chaîne de contenu vidéo et audio à destination du public entrepreneur belge.

Cette évolution nous permettra de vous offrir une expérience plus dynamique en 2020, grâce à nos émissions mensuelles diffusées en vidéos.

Retrouvez-nous sur Youtube

Vanaf mid-december, krijgt Bizcover een nieuw jasje!

Na 4 jaar van kwalitatieve artikels en getuigenissen, maakt uw web platform Bizcover plaats voor een gloednieuw formaat: Bizcover wordt een kanaal met video – en audiocontent bestemd voor het Belgische ondernemerspubliek.

Met deze evolutie naar maandelijkse publicaties van video-interviews, wordt de ervaring voor u veel dynamischer - u kijkt en/of luistert wanneer het u past.

Volg ons op Youtube